Marcus Giamatti

Celebrity

Marcus Giamatti Photos

2 of 3
Life - Season 2, "Black Friday" - Brent Sexton as Bobby Stark, Marcus Giamatti as Dave Harris, Sarah Shahi as Dani Reese, Damian Lewis as Charlie Crews
Adam Taylor/NBC Photo