Raven-Symoné

  • Birth Name: Raven-Symoné Christina Pearman
  • Birth Place: Atlanta, Georgia, United States
  • Profession: Actor, Singer
{