Whitney

2011, TV Show

Whitney Photos

94 of 170
Whitney - Season 1 - "Something Black, Something Blue" - Whitney Cummings as Whitney and Chris D'Elia as Alex Miller
Chris Haston/NBC