The World According to Paris

2011, TV Show

The World According to Paris Photos

11 of 12
The World According to Paris - Season 1 - Kathy Hilton
Sheryl Nields/Oxygen Media