The World According to Paris

2011, TV Show

The World According to Paris Photos

6 of 12
The World According to Paris - Season 1 - Paris Hilton
Mitchell Haaseth/Oxygen