The Real Housewives of Miami

2011, TV Show

The Real Housewives of Miami Photos

1 of 24
Real Housewives of Miami - Season 1 - "Adriana's Gallery" - Alexia Echevarria
Glenn Watson/Bravo