Season 2 Episode Guide

Phase Three

Season 2, Episode 1

March 2, 2010

Butch and Sundance

Season 2, Episode 2

March 9, 2010

U-Boat

Season 2, Episode 3

March 16, 2010

The Runner

Season 2, Episode 4

March 23, 2010

What Makes Sammy Run?

Season 2, Episode 5

March 30, 2010

Maximum Deployment

Season 2, Episode 6

April 6, 2010