MasterChef

2010, TV Show

MasterChef Photos

39 of 153
MasterChef - Season 4 - Wednesday, June 5 - Jonny, Chef Elliot
Greg Gayne/Fox