Provider: Eastern (ET) Change
Mon Aug 8 7:00am
Kourtney and Kim Take Miami E!

The Miami adventures of the two eldest Kardashian sisters are followed.

I’ll Watch19 Watching
Mon Aug 8 8:00am
Kourtney and Kim Take Miami E!

The Miami adventures of the two eldest Kardashian sisters are followed.

I’ll Watch19 Watching