30 Rock

2006, TV Show

30 Rock Photos

331 of 440
30 Rock - Season 3, "Retreat to Move Forward" - Tina Fey as Liz Lemon
Jessica Miglio/NBC Photo