Cast

Credits

Director (1 Credit)
Producer (2 Credits)
Kawai Shinya
Kawai Shinya
Tsukeda Naoko
Tsukeda Naoko
Assoc. Producer (2 Credits)
Yu Weiyen
Yu Weiyen
Osamu Kubota
Osamu Kubota
Cinematographer (1 Credit)
Yang Weihan
Yang Weihan
Editor (1 Credit)
Chen Bowen
Chen Bowen
Musical Composer (1 Credit)
Peng Kaili
Peng Kaili
Production Designer (1 Credit)
Peng Kaili
Peng Kaili
Casting (1 Credit)
Alex Yang
Alex Yang
Sound (1 Credit)
Du Duzhi
Du Duzhi
Make Up (2 Credits)
Gao Hua
Gao Hua
Yuan Jingwei
Yuan Jingwei