Cast

Credits

Director (1 Credit)
He Ping
He Ping
Writer (1 Credit)
He Ping
He Ping
Cinematographer (1 Credit)
Zhao Fei
Zhao Fei
Musical Composer (1 Credit)
Costumes (1 Credit)
Yao Xiaohong
Yao Xiaohong
Sound (1 Credit)
Qu Lixin
Qu Lixin
Make Up (1 Credit)
Cheng Yin
Cheng Yin