Cast

Shinji Takeda Masayuki Katakuri
Naoto Takenaka Miyake, the Policeman
Kiyoshiro Imawano
Kouji Makaino Musical Composer
Yasuo Kamata Production Designer
Misako Saka Special Effects
Yoshiya Obara Sound
Ryohei Kondo Choreography