Cast

Jackie Chan Lu Yan/Old Hop
Jet Li Monkey King/Silent Monk
Liu Yifei Little Princess Golden Sparrow
Li Bing Bing Ni Chang, the White-Haired Demoness
Alexis Bridges Kam
Juana Collignon Southie Girl
Jack Posobiec Southie
Thomas McDonell Young Southie
Ma Gui Zhi Old Woman
Shen Shou He Farmer
Jian Bin Young Village Man
Yang Shao Hua Jade Soldier
Yuan Zeng Yu Innkeeper
Wang De Shun Jade Emperor
Liu Xiao Li Queen Mother
Liu Yifei Golden Sparrow
Dong Xiao Mei Innkeeper's Wife
Matthew Tang Jade Officer #1
Cheng Hong Jun Jade Officer #2
Alan Ng Jade Officer #3
Michelle Du Painted Girl
Yang Jun Herald #1
Crystal Kung Slave Girl
Jeffrey Kung Herald #2
Xu Wei Jia Tracker
Huang Ming Sheng Cult Killer #1
Li Rui Cult Killer #2
Zhang Fei Long Cult Killer #3
Luo Cheng Cult Killer #4
Zhou Xiao Cult Killer #5
Lin Hai Bin Cult Killer #6
Zhi Hui Jie Cult Killer #7
Shi Xiao Ju Golden Sparrow's Mother
Guo Meng Young Golden Sparrow
Cui Wen Lu Goat Herder
Li Xiao Yong Young Monk #1
Zhang Zhen Young Monk #2
Ye Xiao Keng Abbot
Zhoa Zi Wan Medicine Monk
Matthew Grant Paramedic
Liu Yifei Chinatown Girl