Cast

Tatsuya Nakadai Lord Hidetora Ichimonji
Akira Terao Tarotakatora Ichimonji
Jinpachi Nezu Jiromasatora Ichimonji
Daisuke Ryu Saburonaotora Ichimonji
Kazuo Kato Ikoma
Masayuki Yui Tango
Peter Kyoami
Hisashi Ikawa Kurogane
Takeshi Nomura Tsurumaru
Norio Matsui Ogura
Toshiya Ito Naganuma
Mitsuyuki Kimura Set Decorator
Osami Tonsho Set Decorator
Tsuneo Shimura Set Decorator
Yasuyoshi Ototake Set Decorator
Emi Wada Costumes
Chihako Naito Make Up
Noriko Takamizawa Make Up
Shohichiro Ueda Make Up
Tameyuki Aimi Make Up