Cast

John Getz George Fitch
Mariel Hemingway Minnie Vautrin
Jurgen Prochnow John Rabe
Sonny Saito Sakai Hiroshi
Robert Wu Chinese Soldier
Mark Valley Stage Manager
Woody Harrelson Bob Wilson
Cao Zhi Kun
Chang Zhi Qiang
Ding Yong Qing
Jiang Gen Fu
Ding Guo Yong
Li Gao Shan
Li Su Fen
Luo Zhong Yang
Ni Cui Ping
Xia Shu Qin
Wang Wen Yu
Wu Zheng Xi
Zhang Xiu Hong
Zhou Ji Mu