Cast

Credits

Director (1 Credit)
Writer (2 Credits)
Wang Hui Ling
Source (1 Credit)
Eileen Chang
Producer (3 Credits)
Exec. Producer (3 Credits)
Ren Zhong Lun
Darren Shaw
Song Dai
Co-Producer (2 Credits)
Doris Tse
Assoc. Producer (1 Credit)
Lloyd Chao
Cinematographer (1 Credit)
Rodrigo Prieto
Editor (1 Credit)
Tim Squyres
Musical Composer (1 Credit)
Art Director (5 Credits)
Alex Mok
Bill Lui
Eric Lam
Joel Chong
Olympic Lau Sai Wan
Set Decorator (2 Credits)
Hu Zhong Quan
Lee Pao Lin
Costumes (1 Credit)
Pan Lai
Casting (1 Credit)
Rosanna Ng
Special Effects (1 Credit)
Chi Shui Tim
Sound (1 Credit)
Drew Kunin
Make Up (1 Credit)
Kwan Lee Na
Stunts (1 Credit)
Chin Ka Lok