Cast

Credits

Director (1 Credit)
Tsai Ming-liang
Tsai Ming-liang
Writer (1 Credit)
Tsai Ming-liang
Tsai Ming-liang
Producer (2 Credits)
Bruno Pesery
Bruno Pesery
Vincent Wang
Vincent Wang
Exec. Producer (4 Credits)
Keith Griffiths
Keith Griffiths
Michael J. Warner
Michael J. Warner
Simon Field
Simon Field
Wouter Barendrecth
Wouter Barendrecth
Cinematographer (1 Credit)
Liao Pen-jung
Liao Pen-jung
Editor (1 Credit)
Chen Sheng-chang
Chen Sheng-chang
Art Director (2 Credits)
Gan Siong-king
Gan Siong-king
Lee Tian-jue
Lee Tian-jue
Costumes (1 Credit)
Sun Hui-mey
Sun Hui-mey
Sound (3 Credits)
Kuo Li-chi
Kuo Li-chi
Tang Shiang-chu
Tang Shiang-chu
Tu Duu-chih
Tu Duu-chih