Cast

Cong Zhijun Grandfather
Xi Zi Liu Wang
Sawada Kenya Sakatsuka Inokici
Cai Weidong Er Bozi
Chen Shu Qiye
Chen Lianmei Aunt
Shi Jianquan Brother-in-Law
Nagano Katsuhiro Telephone Line Layer
Uomi Ryosuke Telephone Line Layer
Bai Yunshen Liu Wang's Father
Miyaji Yoshitomo Nonomura Koji
Chen Qiang Old Liu, the Executioner
Zhou Haizhao Little Thresher, Yu'er Son
Xu Haidong De'rtou
Du Shiru De'rtou's Father
He Youren Drum Singer
Wang Yihe Drum Singer
Kajioka Junji Japanese Officer
Yakabu Naopyuki Japanese Officer
Yamada Masayuki Japanese Officer
Ishiyama Yuta Japanese Officer
Inoue Yayoi Japanese Prostitute
Kitahara Eri Japanese Prostitute
Nakahara Mirei Japanese Prostitute
Itaya Tomoko Japanese Prostitute
Morita Etsuko Japanese Prostitute
Kokaji Mineko Japanese Prostitute
Shu Ping KMT Army Officer
Jiang Wu KMT Army Soldier
James W. Mayfield U.S. Marine
Abram Sauer U.S. Marine
Jiang Jincai Japanese Dancer
Yamada Mamoru Japanese Soldier
Inoue Yoshimoto Japanese Soldier
Uchino Daisaku Japanese Soldier
Shibazaki Makoto Japanese Soldier