Cast

Chow Yun-Fat The Emperor
Jay Chou Prince Jie
Gong Li The Empress
Liu Ye Crown Prince Xiang
Li Man Chan
Ni Dahong Imperial Doctor
Chen Jin Jiang Shi
Qin Junjie Prince Yu
Cheng Long Editor
Shigeru Umebayashi Musical Composer
Huo Tingxiao Production Designer
Yee Chung Man Costumes
Tao Jing Sound