Cast

Credits

Director (1 Credit)
Zhang Yimou
Zhang Yimou
Writer (3 Credits)
Bian Zhihong
Bian Zhihong
Wu Nan
Wu Nan
Zhang Yimou
Zhang Yimou
Producer (2 Credits)
Zhang Weiping
Zhang Weiping
Bill Kong
Bill Kong
Assoc. Producer (1 Credit)
Zhang Zhenyan
Zhang Zhenyan
Cinematographer (1 Credit)
Zhao Xiading
Zhao Xiading
Editor (1 Credit)
Cheng Long
Cheng Long
Musical Composer (1 Credit)
Shigeru Umebayashi
Shigeru Umebayashi
Production Designer (1 Credit)
Huo Tingxiao
Huo Tingxiao
Costumes (1 Credit)
Yee Chung Man
Yee Chung Man
Sound (1 Credit)
Tao Jing
Tao Jing