Cast

Credits

Director (1 Credit)
Writer (3 Credits)
Tsai Kuo Jung
Tsai Kuo Jung
Wang Hui Ling
Wang Hui Ling
Source (1 Credit)
Wang Du Lu
Wang Du Lu
Producer (3 Credits)
Hsu Li Kong
Hsu Li Kong
Bill Kong
Bill Kong
Exec. Producer (2 Credits)
David Linde
David Linde
Co-Producer (2 Credits)
Dong Ping
Dong Ping
Zheng Quan Gang
Zheng Quan Gang
Assoc. Producer (2 Credits)
Chui Po Chu
Chui Po Chu
Cinematographer (1 Credit)
Peter Pau
Peter Pau
Editor (1 Credit)
Tim Squyres
Tim Squyres
Musical Composer (1 Credit)
Tan Dun
Tan Dun
Production Designer (1 Credit)
Tim Yip
Tim Yip
Art Director (3 Credits)
Yang Xin Zhan
Yang Xin Zhan
Yang Zhan Jia
Yang Zhan Jia
Eddy Wong
Eddy Wong
Costumes (1 Credit)
Tim Yip
Tim Yip
Special Effects (1 Credit)
Jonathan F. Styrlund
Jonathan F. Styrlund
Sound (1 Credit)
Andrew Paul Kunin
Andrew Paul Kunin
Make Up (1 Credit)
Man Yun Ling
Man Yun Ling
Stunts (3 Credits)
Ku Huen Chiu
Ku Huen Chiu
Wong Kim Wai
Wong Kim Wai
Yuen Wo Ping
Yuen Wo Ping