Cast

Hideyo Amamoto Health Professor
Marina Matsumoto Sachiko Furubayashi
Natsuko Kayama Mitsuko Ueda
Asako Sakura Shizuka Kotoguame
Masakazu Arai Eiji Bando
Uran Hirosaki Kyoko Mitoizumi
Minori Yoshinaga Eriko