Willie Garson

Celebrity

Willie Garson Photos

13 of 32
White Collar - Season 4 - "Identity Crisis" - Mircea Monroe and Willie Garson
Eric Leibowitz/USA Network