The White Stripes

Celebrity

The White Stripes Photos

1 of 2
Late Night with Conan O'Brien - The White Stripes - Meg White, jack White - Feb. 20, 2009
Dana Edelson/NBC