Teri Polo

Celebrity

Teri Polo Photos

6 of 48
The Fosters - Season 1 – “Quinceanera” - Madisen Beaty, Lorraine Toussaint, Sherri Saum, Teri Polo
Adam Rose/ABC Family