Teri Polo

Celebrity

Teri Polo Photos

12 of 50
The Fosters - Season 1 – “Pilot” - Cierra Ramirez, Teri Polo, Jake T. Austin
Andrew Eccles/ABC Family