Teri Polo

Celebrity

Teri Polo Photos

7 of 48
The Fosters - Season 1 - Teri Polo, Sherri Saum
Andrew Eccles/ABC Family