Sarah Shahi

Celebrity

Sarah Shahi Photos

4 of 88
Chicago Fire - Season 1 - "Under the Knife" - Taylor Kinney and Sarah Shahi
Elisabeth Morris/NBC