Sarah Shahi

Celebrity

Sarah Shahi Photos

5 of 88
Fairly Legal - Season 2 - "Bait and Switch" - Sarah Shahi as Kate Reed
Alan Zenuk/USA Network