Sarah Shahi

Celebrity

Sarah Shahi Photos

6 of 88
Fairly Legal - Season 2 - "Start Me Up" - Sarah Shahi as Kate Reed
Alan Zenuk/USA Network