Phyllis Smith

Celebrity

Phyllis Smith Photos

27 of 53
The Office - Season 8 - "Pool Party" - Phyllis Smith as Phyllis Lapin
Chris Haston/NBC