Paola Turbay

Celebrity

Paola Turbay Photos

6 of 7
The Closer - Season 5 - "Blood Money" - Paola Turbay as Detective Mikki Mendoza
Karen Neal/TNT