Natasha Henstridge

Celebrity

Natasha Henstridge Photos

20 of 50
The Secret Circle - Season 1 - "Slither" - Natasha Henstridge as Dawn
Sergei Bachlakov/The CW