Mira Sorvino

Celebrity

Mira Sorvino Photos

10 of 21
House - Season 4, "Frozen" - Mira Sorvino guest-stars as Dr. Cate Milton
Isabella Vosmikova/Fox