Marcus Giamatti

Celebrity

Marcus Giamatti Photos

1 of 3
Life - Season 2, "Black Friday" - Marcus Giamatti as Dave Harris, Brent Sexton as Bobby Stark, Sarah Shahi as Dani Reese, Damian Lewis as Charlie Crews, James Mitchel Clyde as dead Mitchell
Adam Taylor/NBC Photo