Ludacris

  • Celebrity

Next on TV

Ludacris Photos

  • Will Smith, Jaden Smith, Willow Smith, Karma Bridges and Chris "Ludacris" Bridges - Nickelodeon's 19th Annual Kids' Choice Awards, April 1, 2006