Kristin Dattilo

Celebrity

Kristin Dattilo Photos

1 of 2
To Love and Die - Kristin Dattilo as Nancy, Shiri Appleby as Hildy
Alan Zenuk/USA Network Photo