Josie Davis

Celebrity

Josie Davis Photos

2 of 6
Nora Roberts: "Carolina Moon" - Josie Davis as Faith, Oliver Hudson as Cade, Claire Forlani as Tory
Chris Large/Lifetime Entertainment