Josie Davis

Celebrity

Josie Davis Photos

3 of 6
Nora Roberts: "Carolina Moon" - Claire Forlani as Tory, Oliver Hudson as Cade, Josie Davis as Faith
Chris Large/Lifetime Entertainment