Johnny Whitworth Photos

  • CSI: Miami - Season 6 - "Dangerous Son" - Johnny Whitworth as Jake Berkeley and Emily Procter as Calleigh Duquesne