John Lutz

Celebrity

John Lutz Photos

6 of 7
30 Rock - Season 6 - "St. Patrick's Day" - Sue Galloway as Sue and John Lutz as J.D. Lutz
Ali Goldstein/NBC