James Callis

Celebrity

James Callis Photos

7 of 50
Eureka - Season 4 - "The Ex-Files" - James Callis, Joe Morton and Tembi Locke
Eike Schroter/Syfy