Graham Elliot

Celebrity

Graham Elliot Photos

4 of 9
MasterChef - Season 4 - Wednesday, July 10 - Gordon Ramsay, Graham Elliot and Joe Bastianich
Greg Gayne/Fox