Giancarlo Esposito

Celebrity

Giancarlo Esposito Photos

4 of 55
Revolution - Season 2 - "Fear and Loathing" - Giancarlo Esposito and Billy Burke
Felicia Graham/NBC