Giancarlo Esposito

Celebrity

Giancarlo Esposito Photos

5 of 55
Revolution - Season 2 - "Captain Trips" - Kim Raver and Giancarlo Esposito
Felixia Graham/NBC