Giancarlo Esposito

Celebrity

Giancarlo Esposito Photos

7 of 55
Revolution - Season 2 - "One Riot, One Ranger" - Giancarlo Esposito and Nicole Ari Parker
Felicia Graham/NBC