Giancarlo Esposito

Celebrity

Giancarlo Esposito Photos

18 of 55
Revolution - Season 1 - "The Longest Day" - Daniella Alonso, Billy Burke and Giancarlo Esposito
Brownie Harris/NBC