Gia Allemand Photos

 • Bachelor Pad - Season 1 - Gia Allemand
  Photo By: Rick Rockwell/ABC
 • Bachelor Pad - Season 1 - Jesse Kovacs, Wes Hayden, Ashley Elmore and Gia Allemand
  Photo By: Rick Rowell/ABC
 • Bachelor Pad - Season 1 - Elizabeth Kitt, Gwen Gioa, Ashley Elmore and Gia Allemand
  Photo By: Rick Rowell/ABC
 • Bachelor Pad - Season 1 - Gia Allemand, Krisily Kennedy, Gwen Gioia, Nikki Kaapke, Tenley Molzhan, Jessie Sulidis, Natalie Getz, Ashley Elmore and Elizabeth Kitt
  Photo By: Rick Rowell/ABC
 • Bachelor Pad - Season 1 - Wes Hayden, Jesse Kovacs, Natalie Getz, David Good, Ashley Elmore, DAVID, Jesse Sulidis, Krisily Kennedy, Juan Barbieri, Gwen Gioia, Tenley Molzhan, Jonathan Novack, Nikki Kappke, Peyton Wright, Jesse Beck, Craig McKinnon, Michelle Kujawa, Elizabeth Kitt, Gia Alleman and Kiptyn Locke
  Photo By: Craig Sjodin/ABC
 • Bachelor Pad - Season 1 - Gia Allemand
  Photo By: Kevin Foley/ABC