Elias Koteas

Celebrity

Elias Koteas Photos

14 of 41
Chicago PD - Season 1 - "Turn The Lights Off" - Elias Koteas, Patrick Fleuger and Sydney Tamiia Poitier
Matt Dinerstein/NBC