Eliana Girard

Celebrity

Eliana Girard Photos

3 of 6
So You Think You Can Dance - Season 9 - Chehon Wespi-Tschopp, Elaina Girard and Daniel Baker
Adam Rose/FOX